fredag 23 september 2011

Bokmässans tyska tema på Stadsbiblioteket

Alldeles nyss avslutade jag ett för mig mycket stimulerande samtal med de tyska författarna Felicitas Hoppe och Arne Bellstorf på Stadsbiblioteket. Arne Bellstorf, vars bilder för övrigt visas i bibblans café, är en företrädare för den i Tyskland nya genren "Grafic Novel". Han har skrivit och tecknat en berättelse, Baby's in Black, om hur fotografen Astrid Kirchner i Hamburg i början på sextiotalet genom sitt nyskapande fotografi bidrog till att skapa Beatles image. Berättelsen handlar om hennes förhållande med deras förste basist, Stuart Sutcliffe, som hoppade av och började plugga konst i Hamburg.
Felicitas Hoppe, som jag intervjuade första gången på Bokmässan 1996 efter hennes debutbok Picknick der Friseure är också en mycket bildmässig författare som experimenterar med litterära typer och former på ett sätt som är utpräglat bildlikt och målande.
Samtalet rörde sig i gränslandet mellan bild och ord och mynnade ut i den klassiska slutsatsen att det konstsköna ändå är överordnat det natursköna, eftersom konsten är evig, medan verkligheten så som vi känner den, har en tendens att förändras över tid.
Publiken höll med, eller sade i alla fall inte emot.
Det samtalet kommer jag att minnas länge.