tisdag 1 juli 2014

Från Kulturförvaltningen till Göteborgs stadsteater

Idag är det på dagen formellt sex år sedan jag tillträdde tjänsten som chef för kulturförvaltningen. De facto hade jag jobbat en hel del under våren 2008, främst med att delta i olika möten för att arbeta upp kontakterna. Det har varit en fantastisk tid för mig på många sätt (även om det var en rätt lång uppförsbacke i början med jobbiga personal- och budgetfrågor).
Det har varit väldigt roligt att arbeta i en tid när man från politiskt håll verkligen velat satsa på kulturen - under de här åren har kulturnämndens budget ökat med nästan 100 miljoner kronor.
Den största händelsen är utan tvekan ombyggnationen av Göteborgs stadsbibliotek, men också övergången från Pustervik till Stora Teatern och etableringern av Frilagret och Litteraturens hus har varit väldigt roliga att arbeta med.
Andra spännande projekt har varit kultursommarjobbarna och det nya filmuppdraget. Kultur och samhälle är en ny enhet som kan utveckla vårt gemensamma arbete med staden i sin helhet, universitetet och det omkringliggande samhället.
Vi har fått ta hand om 1%-regeln för konstnärlig gestaltning och stödet till det fria kulturlivet har ökat. Vi har utvecklat kulturförvaltningens medverkan i stadsbyggnadsprocesserna och effektiviserat och renodlat den egna administrationen.
Museerna har haft en positiv utveckling med Göteborgs stadsmuseum som Årets museum 2014, Sjöfartsmuseet/Akvariet nominerades till samma titel för något år sedan, efter en mycket fin ombyggnad av delar av museet.
Göteborgs konstmuseum har gått från klarhet till klarhet med stora både nationella utställningar, som den kritikerrosade om historiemåleriet och den största internationella uställningen på många år, den tidiga modernismen med van Gogh, Gauguin och Bernard.
Vi har äntligen kommit igång med nödvändiga reparationer och säkerhetsåtgärder på Röhsska museet och jag vill utan omsvep nämna att vi har underskattat de lokalproblem som funnits på museet och jag förstår att den situationen inte underlättat för medarbetarna. Det känns bra att vi nu kan vidta viktiga åtgärder för att förbättra både arbetsmiljö och säkerhet. På utställningssidan händer det mycket just nu på Röhsska, inte minst Picassos keramik verkar intressera besökarna.
I kulturnämndens plan för utveckling inför 2021 ligger nu närmast planerna för en ny konsthall som vi arbetar intensivt med. Arbetet med förstudien för ombyggnation av Göteborgs konstmuseum pågår för fullt, likaså förberedelserna för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet/Akvariet.
Den förstudie som Älvstranden AB gjort tillsammans med kulturförvaltningen för ett Varvs- och Industrihistoriskt Centrum omarbetas nu utifrån nya förutsättningar och förbättrade avskrivningsregler. Tanken är att därmed ersätta de av räddningstjänsten utdömda magasinslokaler som huvudsakligen inrymmer föremål från Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet.

De här spännande utvecklingsfrågorna kommer jag inte att driva tills de är genomförda, eftersom jag under hösten 2014 kommer att gå över till Göteborgs stadsteater och efterträda Ronnie Hallgren som VD för verksamheten på Götaplatsen och Backa teater.
Det ska bli mycket stimulerande att börja arbeta med delvis nya frågor och kunna fokusera mer på en specifik verksamhet. Jag har sysslat en hel del med teater som litteratur genom åren - forskade bl a i två år om Strindbergs sena Inferno-diktning, men jag har varit en flitig gäst inte minst i salongen på Göteborgs stadsteater sedan början på 1970-talet.
Jag är väldigt glad att Mattias Andersson förlängt sitt kontrakt och kommer att fortsätta driva den konstnärliga utvecklingen vid Backa teater, som är helt unik i Sverige, Europa och kanske Världen..
Uppdatering i september 2014:
Anna Takanen lämnar efter nio framgångsrika år tyvärr teatern, men det är samtidigt väldigt roligt att Anna nu går vidare till att bli teaterchef för Nordens största scen. Vi har redan påbörjat sonderingarna inför rekryteringen av hennes efterträdare.
Det kommer att bli en spännande höst!