måndag 18 januari 2010

Kulturdebatt om Paracastextilierna

Nästa tisdag, den 26/1, anordnar Kulturnämnden kulturdebatt om Paracastextilierna som för närvarande visas på Världskulturmuseet i Göteborg.
Bakgrunden är att Peru, genom sin ambassadör Gilbert Chauney, har begärt att Göteborgs stad, som äger 89 av textilierna och Världskulturmuseet, som äger 11 av dem, ska lämna tillbaka dem till Peru. Ambassadör Chauney kommer att delta i debatten och samtala med Torgny Nordin, frilansskribent som på GPs kultursida argumenterat mot ett återlämnande, Stefan Jonsson, kulturskribent på DN som i dagarna utkommer med en vetenskaplig essä om Paracastextilierna, Staffan Lundén från Museion och intendent Adriana Munoz som är expert på desamma från Världskulturmuseet. Själv kommer jag att vara moderator.
Kvällen börjar med en guidad visning av utställningen klockan 18.00 på Världskulturmuseet, för den som ännu inte har hunnit se den. Ett av syftena med kvällen och debatten är att intresserade också ska ha möjlighet att fråga panelen och framföra synpunkter.

måndag 11 januari 2010

False friends

Ikväll visades ett avsnitt av "Report Mainz, som är ett återkommande program med undersökande journalistik i ARD, tysk TV 1. Ett av inslagen handlade om Herta Müller och hur hon blev förföljd och skuggad av Securitate. I somras skrev hon en essä i DN om sina upplevelser när hon efter tio års väntan fick tillgång till hemliga polisens personakt om henne. (Herta Müller om Rumänien tjugo år efter Ceausecus död).En av informanterna som skrivit om henne och en annan författarkollega, Horst Samson, hade täcknamnet Voico. Horst Samson har gått till botten med frågan och kommit fram till att Voico är synonym med den förre kollegan Franz Schleich. "Report Mainz" lät bl.a. göra handskriftsjämförelser och resultatet blev att det med allra högsta sannolikhet rör sig om Schleich. Han bor numera i Tyskland, vägrar dock besvara frågor, smäller igen dörren i journalisternas ansikte och mejlar att han är utsatt för en komplott. Herta Müller är förkrossad och vill veta sanningen. Hon trodde att det inte kunde ha varit någon hon kände, men det är en del som faktiskt talar för det.

måndag 4 januari 2010

Europas nya mur

I sitt tal på minnesdagen av Kristallnatten den 9 november i Stockholms stora synagoga diskuterade Steve Sem-Sandberg bl.a. den närmast försvunna regionen Galizien och konsten att göra det förflutna levande. Talet finns tryckt i decemberutgåvan av nyhetsbrevet från Svenska Kommittén mot Antisemitism.
Trots att Galizien ligger i Europas mittpunkt, är det nu i jämförelse ett öde land som delas mellan Polen och Ukraina. Under det Habsburgska riket fanns här ett av Europas mest mångkulturella och myllrande samhällen. Nazisternas förintelsekrig och därefter sovjetiska folkomflyttningar har för alltid sopat bort det folkliv som var en helt egen värld. Sem-Sandberg har med sin stora roman De fattiga i Lodz räddat några av berättelserna från det gamla Galiziens sammanbrott under andra världskriget till eftervärlden. I romanen kanske man skulle kunna säga att författaren genomfört sin genom författarskapet konsekventa berättelseform dokumetärromanen till fulländning. Idag, menar Sem-Sandberg, skulle man nästan kunna säga att det går en ny mur genom Europa, den går igenom Galizien, ett land vars historia snart bara finns i historieböcker och drömmar.