onsdag 11 augusti 2010

Bibblan i världen

Kommer just från invigningen av den stora bibliotekskonferensen IFLA på Svenska Mässan. 3400 delegater från hela världen som under en späckad vecka ska lära sig av ny forskning och varandra, skapa nätverk och knyta kontakter. Sällan känns invigningstalarnas väl valda ord så sanna som denna gång. Ms Ellen Tise, ordförande i IFLA, beskrev bibliotekens roll i kampen för kunskap och därmed överlevnad i t.ex. Afrika söder om ekvatorn. Vi i Sverige lever i ett kunskapssamhälle, men långt ifrån alla gör det. Det finns fler datorer i New York City än i hela Afrika, sade Jan Eliasson. Det är möjligt. Men ett ännu bättre perspektiv gav hans personliga berättelse om sökandet efter kunskap i hans hem i Göteborg, där det fanns två böcker - en encyklopedi på 3200 sidor som han läste från pärm till pärm och Platons filosofi. Pappan hade sju år i skolan och mamman fyra år och det är faktiskt inte längre än en generation sedan föräldrarna i genomsnitt på sin höjd hade sex års folkskola i Sverige. Det är hoppfullt att tänka att det om en generation, eller i värsta fall två, kanske finns skola för alla även i de fattigaste afrikanska länderna. Åtminstone tror jag att många av åhörarna kände det, och den stolthet de själva bär med sig för att ligga i frontlinjen för att göra litteraturen, konsten, upplysningen och informationssamhället tillgängliga i det bibliotek de själva verkar, om det så är ett varannanveckas bibliotek i Narouk i Kenya, eller British Library.