tisdag 8 oktober 2013

Lagerhuset, Litteraturhuset och Litteraturhusets litterära scen

Förra veckan invigdes den litterära scenen i Litteraturhuset Lagerhuset. Tyvärr hade jag ingen möjlighet att medverka, men ser fram emot den kommande hösten. På många sätt känns det som om en lång resa nu tagit slut och en annan börjat.
För egen del går den här historien tillbaka till mitten av nittiotalet, när jag satt i redaktionsråd och styrelsen för tidskriften Ord & Bild. Redaktionen låg på Vallgatan, men förslaget kom upp att flytta till Lagerhuset på Heurlins plats. Det blev ett par år på Karl-Johansgatan först, men sedan landade man där.
Redan då fanns det planer hos Higab att möjligen skapa ett hus för kultur och kanske med särskild inriktning mot litteratur. En annan viktig person i sammanhanget var förläggaren Kerstin Aronsson, som drev frågan med stöd av Christina Hjorth som då var chef för kulturförvaltningen.
Sedan dess har huset fyllts med allt fler litterära verksamheter; ett stort antal små förlag, tidskrifter som Ord & Bild, Glänta och Paletten finns där, kulturverkstäderna, Nätverkstan, projektledarutbildningen Kulturverkstan och en rad andra kreativa individer och näringar, såsom arkitekter, fotografer och andra liknande verksamheter.
Jag lämnade Ord & Bild i början av 2000-talet och satte knappt min fot i Lagerhuset förrän runt 2008 när vi började leta efter nya lokaler för den då utdömda Pusterviksteatern på Järntorgsgatan. Dåvarande kulturnämnden såg möjligheten att flytta Pustervik till Lagerhuset och en flytt förbereddes. Efterhand ändrades dock detaljplanen för området och den nödvändiga tillbyggnaden av ett nytt scenrum omöjliggjordes.
Ungefär samtidigt blev Stora Teatern helt oväntat  ledig (tidigare hyresgästen hade ett kontrakt på fyrtio år) och kulturnämnden beslutade att flytta över Pusterviks gästspelsverksamhet dit istället, eftersom det redan fanns en stor scen och möjligheten att skapa en blackbox för mindre uppsättningar.
Stora Teatern drivs nu i kulturnämndens regi sedan 2012 och uppbyggnadsfasen har hittills gått mycket snabbare än jag vågat hoppas. Men man måste kanske ändå räkna med tre år innan verksamheten går för fullt med olika inriktningar året om.
Ungefär samtidigt som planerna med Stora Teatern lanserades fick kulturnämnden i tilläggsbudgeten 2010 oväntat uppdraget att skapa ett Ungdomens kulturhus. Frågan hade diskuterats sedan Backabranden 1998 och inte funnit någon slutgiltig lösning trots flera mycket fina ungdomssatsningar i stadsdelarna. Fri konst och kultur vid kulturförvaltningen genomförde dialoger med ungdomsgrupper man hade kontakt med och från alla håll pekade man in mot Järntorget och Lagerhuset. Kulturnämnden beslutade att satsa på att etablera det nya centrala kulturhuset i Lagerhuset och sedan något år tillbaka är verksamheten i full gång. Det har visat sig vara en tillgång i huset på många sätt och Frilagret, som verksamheten nu heter, styrs av ungdomar med stöd av kulturförvaltningens personal.
För ett par år sedan publicerade en grupp författare en debattartikel i GT som pekade på att staden och regionen borde satsa mer på litteraturen i staden. Kulturnämnden tog uppmaningen på allvar och gav bl a Ingrid Elam i uppdrag att utreda ett ev litteraturhus i Göteborg. Hon lade fram tre olika förslag och kulturnämnden valde att gå på det som innebar att skapa en litterär scen i Lagerhuset.
Under den korta tid Pustervik bedrev verksamhet i Lagerhuset och efter att Frilagret kom igång var det första gången i husets historia som det funnits kontinuerligt öppna scener för olika typer av kulturella program, med undantag för några serier med författarkvällar i början av Förlagshusets verksamhet.
När nu en öppen litterär scen etablerats finns det goda möjligheter att skapa något helt nytt i Göteborg, en scen som drivs av olika aktörer med litteraturen i centrum.
Och inte minst har Lagerhuset nu en levande bottenvåning med Frilagret, den litterära scenen, en bra restaurang och ett fräckt nystartat café i Frilagrets medregi.
Så numera kan man bara slinka förbi och ta en öl eller en fika. Eller diskutera William Blake.
Känns hoppfullt!