torsdag 7 augusti 2014

Boksläpp för min nya bok: Jag är en annan på Korpen förlag. Välkommen till Litteraturhuset i Lagerhuset den 2 september klockan 18.00


Den senaste bok jag publicerade var Vägen till Mitteleuropa, som kom ut på Staka bokförlag 2005. Året därpå publicerade min pappa, Rune Johnsson, och jag en bok i vilken jag hade nedtecknat hans Minnen från Fjällbacka skärgård, på Warne förlag.
2 september 2014 är det dags igen. Då publicerar jag boken  Jag är en annan. Några nedslag i Erik Lindegrens extatiska diktning på Korpen förlag.

Förlagets baksidetext låter så här:
"Vid sällsynta tillfällen kan man få uppleva ögonblick så känslomässigt starka att de påverkar resten av ens liv. Sådana ögonblick kan kallas extatiska. Ordet extas betyder bokstavligen "att stå ut från sig själv" och kan beskrivas som en form av förhöjt medvetandetillstånd som skär rakt igenom känslolivets alla stämningar, såväl sorg som melankoli och lycka. Extatiska ögonblick har skildrats litterärt, men av kritiker och forskare sällan fått den uppmärksamhet de förtjänar.
I Jag är en annan tar Björn Sandmark med läsaren genom egna sådana ögonblick. Det handlar om det övermäktiga solljus som man kan drabbas av ute på Väderöfjorden eller vid en glaciär i Alperna. Och om de bråddjup som öppnar sig när en kär livskamrat långsamt dör bort inför ens ögon. Björn Sandmark tolkar och fördjupar de egna levda ögonblicken genom närläsningar av några av Erik Lindegrens mest betydelsefulla dikter."
Förlagets hemsida har nu uppdaterats och har adressen www.bokforlagetkorpen.se.

Boken är resultatet av 30 års upplevelser, tankar och läsning och jag är glad att den nu hittat sin slutliga form.

Vid boksläppet samtalar Mikael van Reis och jag om boken, och det kan bli möjlighet till ett större samtal om det finns frågor i publiken. Vii bjuder på fika i god Litteraturhus-anda.

Varmt välkomna till Litteraturhuset, Lagerhuset vid Heurlins plats, tisdagen den 2 september klockan 18!