tisdag 8 mars 2011

Här och var i Platons grotta

Ett av mina favoritbegrepp hör jag ibland i väderprognosen fem i sju på morgnarna. Det kan låta så här: "Regnskurar här och var i Götaland". Jag tänker då på hur det kan se ut när man flyger mellan Stockholm och Göteborg, solen bryter igenom molnen, man ser de öde skogsområdena som här och var bryts av en större motorväg eller några av de tusentals sjöarna. Rätt som det är ser man regnskurar som drar fram över t.ex. Västgötaslätten, som ett grått moln, fläckvis mot marken. Ibland regnbågar som lyser upp - ett ögonblick och de är borta igen. Det är just tillfälligheten, det ständigt rörliga som kännetecknar det som är här och var.
I den akademiska världen finns ett begrepp för "här och var" - passim. När jag studerade litteraturvetenskap blev vi starkt avrådda att använda den termen. Den är alltför obestämd och till intet förpliktigande. Kanske hade ett och annat passim hjälpt den nu nesligt avskedade tyske försvarsministern K T zu Guttenberg från att få sin doktorsavhandling underkänd i efterhand, vad vet jag. Troligt är det kanske inte. I Berlin har nu ett forskningsställe (Guttenplag Wiki) konstaterat av 87% av texten i den knappt 500-sidiga avhandlingen är rena avskrifter ur andra publikationer, överraskande nog också ur dagspressen. Särskilt graverande är att zu Guttenberg i sin inledning, där man ska presentera sin problemställning med egna ord, citerar rakt av ur en tidningsartikel från Frankfurter Allgemeine Zeitung, och ur en annan text skriven av en professor i juridik vid ett universitet i Schweiz.
Själva händelseförloppet är en gåta. Antingen visste inte Guttenberg bättre, utan trodde att han kunde klippa ut texter här och var utan att ange källa, eller också har han köpt arbetet från någon spökskrivare som producerat det åt honom, så lättvindigt som möjligt.
Nätet erbjuder så många alternativa livsmöjligheter. Att skapa en vetenskaplig legitimitet är dock inte liktydigt med ett Facebook-konto, hur gärna man än vill. När den plagierande ministern nu avgått har det istället startats motståndsfickor på nätet som kräver hans rehabilitering. Häpnadsväckande många anhängare anser att den som är utan skuld ska kasta den första stenen, en storsint anspelning till textställen här och var i bibeln.
Hur som helst, den största facebook-gruppen har nu 560 000 medlemmar, just det 560 000, här och var i Tyskland. Det starka engagemanget skulle kulminera i stora demonstrationer över hela landet förra helgen, men den virtuella beslutsamheten visade sig inte vara lika stark i verkligheten. Här och var samlades grupper på några hundra personer, den största faktiskt i Guttenbergs hemby Guttenberg utanför Kulmbach några mil från det nu famösa universitetet i Bayreuth, där den fejkade doktorsavhandlingen först godkänts med högsta betyg och nu i efterhand dragits in igen och underkänts. Den nätplagierade avhandlingen är i själva verket kongenial med den nätbaserade folkstormen i frågan. I den fysiska verkligheten, den platonska grottväggens dansande figurer - den sanning som är synlig och går att söka upp här och var på internet, råder dock fortfarande andra omständigheter än i den idévärld där enligtPlaton, sanningen bor. De dansande skuggorna är fortfarande bara skuggor och föreställer lika ofta något annat än vad man tror. Schein ist nicht Sein.