måndag 19 december 2011

Sprinklerläckage på Stora Teatern

Nyss tillbaka från inspektion på Stora Teatern kan jag konstatera att det är höljt i dunkel vad som utlöste sprinklersystemet vid åttatiden tidigare i kväll. Systemet hade besiktigats av en brandingenjör tidigare på dagen och han uppgav att allt var i bästa skick, jag pratade själv med honom för en halvtimme sedan.
En utredning får visa vad som utlöst det hela. Räddningstjänsten har gjort ett mycket bra jobb och har fått ut vattnet. Det ser ut nu som om det bara är scenutrymmet som drabbats och inte salongen, vilket är positivt, då den skulle vara svårare att återställa.
Vattnet på scenen och i närliggande utrymmen håller redan på att torka upp och fuktsanerare är på plats.
I nuläget ser det inte ut som om vårens planerade verksamhet kommer att påverkas, men det är för tidigt att säga vilka åtgärder som måste vidtas på längre sikt.
Det finns många berättelser om att det genom åren spökat på Stora Teatern.
I nuläget är det en lika bra förklaring som alla andra.....