tisdag 31 maj 2011

Pustervik till Stora Teatern!

I ett pressmeddelande berättar Higab att styrelsen beslutat att kulturförvaltningens anbud på Stora Teaterns scen och inspelningsstudio prioriteras och att Pustervik kan flytta över till 2012. Nu krävs också ett formellt godkännande av kulturnämnden och kommunstyrelsen innan saken är helt klar. Frågan lär behandlas i juni.
Anbudet på restaurangen går till Stureplansgruppen. Det anbudet känner jag inte till, så jag avvaktar närmare info.
Det känns helt fantastiskt att vi nu kan återskapa en teater för musik och scenkonst i de klassiska, vackra och helt underbara lokalerna mitt på Kungsportsavenyen. Inom förvaltningen och på Pustervik är vi ödmjuka inför uppgiften och kommer nu att omedelbart sätta igång en planering i flera steg.Kulturnämnden kommer att få den beställda fördjupningen av verksamhet och ekonomi till sitt möte den 16 juni. Innan semestrarna hoppas jag att vi kan ha framme ett förslag till ny organisation av Pustervik och Stora Teatern som helhet. Sannolikt kräver en sådan översyn ett beslut i kulturnämnden, vilket då kan komma tidigast i augusti.
En liknande översyn och analys av framför allt scenens beskaffenhet kommer att påbörjas omgående. Vi vet att en del åtgärder behöver göras, men inga stora ombyggnader blir nödvändiga inledningsvis.
Framför allt är det en lättnad att få klarhet, så att Pusterviks konstnärliga ledare Hellen Smitterberg nu kan börja programlägga för 2012. Det finns förutsättningar att Stora Teatern kan bli Sveriges vassaste konstnärliga gästspelsscen, med betydelse utanför Sveriges gränser. Scenkonstens konstnärliga nivå och variation är grunden för utvecklingen av huset.
Och den kan utvecklas på så många sätt även utanför Pusterviks program, med kanske en dansscen för barn, samverkan med gymnasieskolan och de konstnärliga utbildningarna, kulturskolorna och ungdomsorkestrarna. Dans och Teaterfestivalen, som funnits i Göteborg sedan 1994 får nu en fast hemmascen, något som öppnar för nya möjligheter att utveckla festivalen.
Framför allt hoppas vi kunna göra Stora Teatern till en öppen plats, en mötesplats för göteborgarna både på insidan och utsidan, som lever nästan dygnet runt.

Detta betyder även att vägen är fri för att etablera Ungdomens kulturhus i Lagerhuset, vilket sannolikt också kommer att ske till årsskiftet. Det krävs förstås en viss planering och förberedelse innan vi kan öppna. Dialogen med ungdomarna om de förväntningar de har på ett ungdomens kulturhus pågår för fullt och beräknas vara klar efter sommaren. Därefter krävs en del analysarbete och organisation. Fram till dess fortsätter Pusterviks verksamhet i huset. Kontraktet för krögare för restaurangen ligger klart för påskrift.