söndag 26 juni 2011

Stora Teatern och den fria konkurrensen

Nyligen kunde man läsa i GP om en viss oro för att Stora Teatern i kulturförvaltningens regi skulle bidra till att snedvrida konkurrensen mellan scenerna i staden. Min uppfattning är att den oron är fullständigt ogrundad.
Den konstnärliga gästspelsverksamhet som hittills bedrivits i Pusterviks regi och som även fortsättningsvis kommer att vara kärnverksamheten vid Stora Teatern är inte jämförbar innehållsmässigt med de repertoarer som finns på de fria, kommersiella scenerna i staden. Tvärtom är det kanske så att det visas för lite nutida scenkonst på stadens scener, även om Göteborgs Stadsteater ligger i framkant när det gäller att sätta upp nyskriven svensk dramatik, både på Stora Scenen, Nya Studion och Backa Teater.
Utöver den konstnärliga inriktningen mot gästspel av dans och scenkonst kommer också en del av Stora Teaterns inriktning att vara verksamhet riktad mot barn och ungdomar. Den är inte heller kommersiell.
I den mån kommersiella musikevenemang av god konstnärlig kvalitet förekommer blir dessa arrangemang givetvis på kommersiella villkor.