söndag 8 februari 2009

Pustervik till Lagerhuset?

För någon vecka sedan presenterade Kulturnämndens ordförande Helena Nyhus och vice ordförande Lennart Widing sina tankar för Pustervik. Som ganska ny i förvaltningen har jag gått tillbaka i handlingarna och följt utvecklingen för Pustervik från 1994, när man fick i uppdrag att "göra något" med den scen som Nationalteatern tyvärr fick lämna efter sin konkurs samma år.
Det har lagts ned mycket konstruktivt arbete på Pustervik genom åren och det intressanta är att verksamheten utvecklats till att bli en av landets hetaste gästspelsscener.
Diskussionerna om man ska vara kvar, renovera, eller hitta en ny lokal har böljat fram och tillbaka genom åren, men nu verkar Kulturnämnden ha satt ned foten och bestämt sig för att gå vidare och undersöka förutsättningarna för en etablering i Lagerhuset, i kvarteret Pustervik, vid Järntorgets kant.
Jag tror att det är en mycket bra idé. I över tio år har Lagerhuset varit en plats för det fria kulturlivet. Några av Sveriges bästa tidskrifter, som Paletten, Ord & Bild, Glänta och OEI har sina redaktioner där. Nätverkstan och kulturprojekt-ledarutbildningarna finns där, och ett flertal göteborgska bokförlag med olika inriktningar. Utöver det finns andra kreativa näringar, som arkitekter, fotografer och liknande yrkesgrupper inhysta i det gamla och mycket vackra huset.
Om det blir möjligt att flytta in Pustervik i bottenvåningen och bygga till ett scenrum utanför huset i vacker arkitektur, tror jag att Lagerhuset har möjligheter att bli en av stadens mest spännande adresser för det fria kulturlivet i staden. Det finns möjlighet att skapa två spelscener och en litterär scen, och i det stora scenrummet flexibelt antal besökare upp till trehundra personer. Scenen kan bli vridbar och höj och sänkbar. Sju ganska branta gradänger skulle kunna skapa en scen med en närhet och intimitet utan motsvarighet i staden, kanske ens i landet.
Det är för tidigt att sia om VAD Lagerhuset kommer att kunna utvecklas till med Pustervik inbyggt, men jag tror att det möjligen bara är fantasin som sätter gränserna.
Ur stadens perspektiv blir Lagerhuset en utmärkt dragare för att få ett naturligt flöde av människor ned till Södra Älvstranden och det planerade stråket längs älven, Skeppsbron och in mot centrum. Uteserveringar i västerläge skapar solplatser långt in på sommarkvällarna. Direktspårvagn från Brunnsparken till hållplatsen Pustervik (man får väl drömma?) kommer att skapa en bra infrastruktur för en scen som kanske inte längre bara blir lokal gästspelsscen, utan möjligen också regional och nationell.
Kanske är det så att en lång men kreativ utvecklingsprocess och en rad tillfälligheter möjliggör att förverkliga denna politiska vision för Göteborgs kulturliv just nu. Det skulle kunna påverka kulturlivet i staden i positiv riktning i decennier framöver.