tisdag 31 december 2013

Årsskiftet 2013-2014

2013 har varit ett händelserikt år ur de flesta perspektiv.
Den kvardröjande känslan är på ett vis ganska schizofren. Varje dag har mina medarbetare och jag nya spännande projekt att arbeta med; Stadsbibliotekets ombyggnad är nu inne i sin slutfas och det återöppnar den 23 april på Världsboksdagen, förstudie för eventuell ny konsthall i Artilleristallarna pågår, vi har haft uppstartsmöte för förstudie av ombyggnad av Göteborgs konstmuseum, förberedelser till förstudien om ombyggnad av Sjöfartsmuseet/Akvariet är i full gång, en förstudie om Varvs- och Industrihistoriskt Centrum presenterades i december för kulturnämnden, Röhsska har fått en ny chef, Tom Heqvist, som omstrukturerar verksamheten och där vi även åtgärdar brister i fastigheten, Göteborgs stadsmuseum har fortfarande någon vecka kvar på en av sina största och mest aktuella utställningar någonsin, "Vi är romer" som nu ska ut på turne i landet, Stora Teatern går för oftast fulla hus och börjar hitta sin form, likväl som Ungdomens kulturhus, Frilagret i Lagerhuset.
Alla dessa projekt är en del i kulturnämndens beslutade plan inför 400-årsjubileet och gör det mycket spännande att gå till jobbet varje dag.
På liknande sätt är det i staden i övrigt. Förberedelserna för 400-årsjubileet pågår, projekteringen av Västlänken och utvecklingen av Älvstaden är i full gång. Det händer massor varje dag, varje vecka året om.
John Sturesson, omvärldsanalytiker på "Price, Waterhouse, Coopers" sade för ett par veckor sedan på ett möte att det måste vara väldigt spännande att jobba i en stad där det händer så mycket, där alla är med och bygger staden på nytt. Det är det. Men så var det även det där schizofrena.
"When a finger points to the moon, only a fool looks at the finger"
Istället för att bejaka utvecklingen och de goda förändringarna finns det i den offentliga debatten i stan ett gigantiskt Jante-komplex som gång på gång leder till att man istället för att blicka mot månen och tänka på visionerna envist fokuserar på fingret (och om det eventuellt rört om i någon syltburk).
Detta leder till att fokus i debatten hamnar på att riva upp redan demokratiskt fattade beslut (trängselskatten), relansera idéer om tillräckligt utredda förslag till andra stationslägen förVästlänken, (Gårda) INTE utveckla universitetet och bygga  Campus Näckrosen,  eventuella uppsåtliga eller ouppsåtliga kvittoslarv och katastrofal mediahantering i den offentliga förvaltningen.
 Man kan lite desillusionerat konstatera att alla, ALLA, nya utvecklingsprojekt i Göteborg de senaste åren har skjutits i småbitar av diverse aktörer med andra agendor.
Kanske är det så att detta är den göteborgska varianten på en livaktig samhällsdebatt och att det är bra så.
Men man får hålla tummarna för att ansvariga på olika nivåer inte låter sig nedslås, utan tror på vad de gör och att man gör det för att Göteborg ska bli en ännu bättre stad att leva och verka i.
För kulturförvaltningens del är den första större händelse av detta slag just invigningen av nya Stadsbiblioteket den 23 april!
Ser fram emot det, hoppas vi ses där!