onsdag 11 september 2013

Kungliga operan byggs om - ny nationalscen?

Ett mycket glädjade besked att staten nu satsar på att bygga om Kungliga operan i dess magnifika lokaler och med en närmast perfekt lokalisering i centrala Stockholm. Det är inte minst ett viktigt beslut för att vårda kulturarvet och samtidigt för att försöka modernisera och öppna lokalerna för en bredare publik.
Det undandrar sig min bedömning om det går att komma tillrätta med de fysiska förutsättningar som krävs för att bedriva en nationalscen för operakonsten, liksom arbetsförhållandena i en teater som är bara några år yngre än Stora Teatern i Göteborg. Där drog man konsekvenserna av svårigheterna och lämnade lokalen 1994 för nybyggda Göteborgsoperan vid Lilla Bommen.
Ur ett kulturhistoriskt och operahistorisk perspektiv är ombyggnadsbeslutet mycket goda nyheter, likaså ur ett turism- och restaurangperspektiv (Operakällaren bevaras).
Från göteborgsk horisont är det mycket goda nyheter. Det betyder att en viss typ av stora internationella operaföreställningar och musikaler även fortsättningsvis kommer att välja Göteborgsoperan i första hand. Scenen är tillräckligt stor, de tekniska faciliteterna utmärkta och den konstnärliga nivån av god nordeuropeisk klass.