fredag 27 september 2013

Göteborgs stadsbibliotek är årets bibliotek

Utnämningen av Göteborgs bibliotek till årets bibliotek är resultatet av ett osannolikt lagarbete på biblioteket. Beskedet att biblioteket skulle behöva stängas i två år under ombyggnaden kom nog som en kalldusch för de flesta, både brukare och personal. Men istället för att hänga med huvudet har man tillsammans gjort mer än det bästa av situationen och prövat nya idéer för att utveckla arbetsformer och service till det nya biblioteket som invigs på världsboksdagen den 23 april nästa år.
Innovationerna har man prövat ut på de fyra nischbiblioteken Global, Dynamo Mini och 300 kvadrat, men man får inte heller glömma att en stor del av personalen arbetar runt om i staden på stadsdelsbiblioteken och hämtar inspiration och idéer därifrån, som man kan ta med sig in i det nya huset.
Så denna utmärkelse måste ses som en arbetsseger för hela stadsbibliotekets personal. Kulturnämnden och kommunstyrelsen har också visat största förståelse för svårigheten att budgetera när hela verksamheten har varit i rörelse och det har underlättat och möjliggjort för bibliotekschefen att fatta de mest rationella besluten.
Stadsbibliotekets ledningsgrupp har suttit i lokaler i förvaltningens centrala administration på Norra Hamngatan 8 under den här tiden och jag har själv sett med vilken energi, glädje och konstruktiv attityd man haft för att lösa uppkommande problem. Man är där från tidiga ottan till sent, har bestämt sig för att detta att skapa göteborgarnas nya bibliotek är en händelse som är "once in a lifetime" och man agerar därefter.
Det är ett lagarbete, men det är viktigt för mig att säga att detta är ett fint erkännande för bibliotekschefen Christina Persson, som är den mest engagerade och drivande bibiblioteksmänniska jag har mött.