torsdag 26 september 2013

Bokmässan igång - Michael Kaiser talade om konstens värde på Medieakademin

Bokmässan rivstartade idag klockan åtta med en intensiv presentation av Michael Kaiser, som ibland kallas USA:s inofficiella kulturminister. Kaiser är chef för John F. Kennedy Center i Washington, ett "center for performing arts", med en budget på 200 miljoner dollar. Av detta har man ett statligt anslag på 150 000 vilket gör att man "inte blir så känslig för neddragningar av det offentliga stödet", som han uttryckte det.
Huvudfrågan är kanske hur man finansierar de övriga 199,850 miljonerna?
I sin nya bok The Cycle presenterar Kaiser sin filosofi, som i korthet går ut på att det viktigaste, det allra viktigaste och nästan enda viktiga, är att man måste utgå från hög konstnärlig kvalitet, att stödja konstnärernas drömmar och hjälpa till med att förverkliga dem.
Om idéerna är tillräckligt bra hittar man sedan de sponsorer, donatorer och mecenater som är villiga att stödja dem. Med denna grundfilosofi har han vänt mer eller mindre konkursmässiga konstnärliga ensembler och institutioner till att gå ihop och med vinst. Framför allt i USA, men även i Europa. Det tog 17 år att få ordning på och renovera och omorganisera Londonoperan....ett perspektiv som manar till eftertanke nu när Kungliga operan ska byggas om.
Han betonade att det är mycket lättare att arbeta på detta sätt i USA, eftersom det är ett "national embarrassment" att man inte har någon statlig kulturpolitik, ett historiskt arv från de första europeiska puritaner som seglade över Atlanten med Mayflower och som ansåg att musik och skådespel är synd.
Denna förlägenhet har skapat ett dåligt samvete som i sin tur lett till att det finns en störe beredskap och intresse för att gå in med donationer av olika slag i det amerikanska kulturlivet. Om han fick välja skulle det vara en modell som bestod av en större offentlig grundfinansiering och en lika stor privat. Då skulle man inte bli så känslig för konjunkturer, utan skulle kunna arbeta mera långsiktigt.
På många sätt är Kaisers tankar varken originella eller nya. Men det är kanske inte det som är huvudfrågan - det svåra är att göra det, genomföra det, i praktiken. Och på det området är han nog oöverträffad. Kanske var det också därför kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth avrundade mötet med att förläna honom Nordstjärneorden.