söndag 20 maj 2012

Göteborgs Internationella Dans & Teaterfestival igång!

Så gick den igång i fredags, Göteborgs Internationella Dans & Teaterfestival. Denna gång har vi flyttat den till maj för att bättre få möjlighet att samarbeta med stadens scenkonstinstitutioner, både genom att på så sätt kunna visa guldkorn ur årets repertoar, men också för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar på scenerna. Om det var ett bra val eller inte får vi utvärdera när festivalen är över om en vecka. Festivalen är nu inne på sitt tjugonde år och inte tionde, som det felaktigt stod i Expressen. Däremot är det den tionde festivalen, eftersom den hittills har genomförts vartannat år.
Från och med nu blir festivalen årlig och det kanske blir lite skillnad i inriktningarna med en större publik festival vart annat år och mer inriktat på artists in recidence och vissa specifika projekt vartannat. Det har blivit möjligt tack vare det erkännande och ekonomiska stöd festivalen fått bl.a. från EU.
Det blir mycket fin dans och teater den närmaste veckan. Öppningen på operan kändes uttrycksfull, som alltid,  och jag har ännu inte hämtat mig från Giséle Viennes This is how you will disappear som spelades på Stora Teatern i fredags och lördags. Sällan har en skog dolt så många hemligheter, och växlat skepnad i så många olika ljus. En levande örn och uggla fick slutgiltigt manifestera dialektiken mellan det dionysiska och det appolliniska - men frågan är inte utredd fullständigt på länge än.