torsdag 24 november 2011

Göteborgs Stadsmuseum 150 år!

På lördag öppnar jubileumsutställningen på Göteborgs Stadsmuseum, som funnits i 150 år. Egentligen är det dock inte Stadsmuseet som funnits så länge, dess nuvarande form kom till 1994, utan Göteborgs Museum. Under världsutställningen i Crystal Palace i London 1851 formades konceptet för det moderna museet - en direkt följd blev Victoria & Albert Museum i London.
V & A spelade delvis roll för inrättandet av Göteborgs museum 10 år senare och i ännu högre grad för Röhsska, som byggdes upp mellan 1913 och 1916, och vars samlingar avspeglar dem på V & A. Även på Röhsska har vi alltså snart ett runt jubileum på gång.
Och konstsamlingen i Göteborgs Museum flyttades 1923 över till det då nybyggda Göteborgs Konstmuseum på Götaplatsen. Så i någon mening kan man säga att Göteborgs Museum är göteborgsmuseernas moder.
Grundidén var att den nya tidens museum skulle innehålla samlingar, pedagogik, forskning och bibliotek. Det har sedan i skiftande grad varit så, inte bara i London och Göteborg, även om biblioteken ofta är mycket specialiserade, och mera referensbibliotek.
Jag tycker mycket om Göteborgs Stadsmuseums nya logga, med museets rötter ned i myllan och kanalerna. Där samlas berättelsen om staden och det ligger i historiskt betydelsebärande lokaler i Ostindiska huset, invid Stora Hamnkanalen, Göteborgs gamla hjärta.
Välkomna till Göteborgs stadsmuseum på lördag den 26/11 klockan 13!
Då öppnas jubileumsutställningen av Sabine Söndergaard, VD för Göteborg & Co och museichef Cornelia Lönnroth.