onsdag 20 juli 2011

The Medium is is the Massage - Marshall McLuhan 100 år

Om sextiotalets störste mediaprofet, Marshall McLuhan inte hade dött av en stroke på nyårsafton 1980 hade han fyllt 100 år imorgon, den 21 juli. Han citeras ofta i svensk press fortfarande, särskilt frasen Media is the Message, används ofta som en sanning för att legitimera allehanda övergrepp på enskilda i massmedierna och för att upprätthålla myten om den goda journalistiken, som arbetar enbart i demokratins tjänst.
Mot bakgrund av den pågående hearingen i England om News of the Worlds användning av privatdetektiver för att avlyssna brottsoffer och andra utsatta kan man än en gång konstatera att media inte bara är budskapet utan också att media is the money. Det som inte lönar sig skriver man inte om. Det som lönar sig skriver man om.
Det är så det ser ut, vem trodde något annat?
Det roliga med McLuhans bevingade ord var att de härrörde från ett tryckfel i titeln, som ursprungligen skulle vara The Medium is the Massage, skriver Der Spiegel i sitt senaste nummer. Och det kan man ju fundera en stund över. Kanske håller underhållningsvåldet, reality-TV och "berättandet som berör" egentligen en viktigare funktion i att massera trötta människors medvetanden för att de ska stå ut med sina liv? Det är ett perspektiv som känns allt mera sannolikt, och som troligen skulle kunna härledas från McLuhan även det.
För man måste bli imponerad av denne klarsynte framtidsteoretiker. Efter Wikileaks offentliggörande av militärhemligheter, Apples lyckade fälttåg för att göra människan genomskinlig genom att man kan positionsbestämma användarna och Facebook-världens totala exponering av privatlivet finns det inte så många hemligheter kvar.
1970 skrev McLuhan: "Eftersom information kommer att bli världens största industri kommer databankerna att veta mer om människorna än de själva gör. Ju fler databanker som lagrar information om oss, desto mindre existerar vi."
Om man inte vill gripa tillbaka på gamle Descartes, förstås, och nöja sig med att konstatera att man existerar om man tänker. Tala är silver, tiga är guld.