lördag 12 februari 2011

Monumentalmåleri på Göteborgs konstmuseum

Idag var det vernissage för den Londonbaserade konstnären Martin Gustavssons stora verk "In No Particular Order" på Göteborgs konstmuseum. 120 nya oljemålningar fogade tillsammans i en monumental vägg i Falck-hallen som dessutom svänger och öppnar sig utåt längs fönstret mot passagen upp till Artisten.
Under ett år har konstnären under besök hemma i Göteborg besökt museet och arbetat med bilder ur samlingarna och några detaljer är insprängda här och var för den som är road av gåtor och av att finna spår. På många sätt skapas känslan av ett gigantiskt kalejdoskop där betraktarens position i rummet bestämmer motivens tyngd och form. Men det är helheten som nästan bedövar. Det är ett mäktigt verk, som för tankarna till någon sorts postmoderna Parthenon-friser, där återanvända motiv och sammanfogade bitar skapar en rörelse som i lika mån också fyller seklens tomrum med minnen av sedan länge tystnade stämmor och rörelser.
Utställningens namn säger att bilderna skapats och monterats utan någon inbördes ordning. Men verket är skapat för just den här platsen och framhävs inte minst av de nu fria ytorna i resten av hallen - golvet är himlens spegel. För mig är det Göteborgs konstmuseum när det är som bäst - när samtidskonsten skär som en kniv rakt genom de månghundraåriga samlingarna och man skapar ett torg där samtalet avstannar i förundran och återupptas på nytt när färgen möter ljuset.