torsdag 13 januari 2011

Göteborg eller Berlin?

I dagens GP skriver Emma Engström om det nya stora filmpriset som Göteborgs Filmfestival instiftat i samverkan med Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Prissumman är på en miljon kronor, och i sitt slag en av de största kontanta prissummorna i filmvärlden. Emma Engström har talat med representanter för filmen i de nordiska länderna och de är tveksamma till om detta pris gör att Göteborgs Internationella Filmfestival går förbi Filmfestivalen i Berlin i betydelse. Det är säkert sant.
Men med tanke på att Berlinfestivalen är världens näst största och prestigefyllda filmfestival, bara Cannes är större, så måste jag säga att jag kan leva med om Göteborg i så fall hamnar på tredje plats.