söndag 20 september 2009

Provinsialismens prövosten

Det verkar som om det finns en uppfattning på många håll i kulturlivet i Göteborg att staden skulle vara särdeles provinsiell. Det kan knappast råda någon tvekan om den saken, men vad är egentligen huvudproblemet? Större delen av världen är provinsiell, ja det är kanske rent av så att större delen av världen egentligen är ännu mer provinsiell än Göteborg, om det nu skulle spela någon roll. Helt klart provinsiella platser är kanske Columbus i Ohio. Eller Ansbach i Tyskland. Eller Draguignan i Provence. Jag kan räkna upp fler platser. De flesta människor engagerar sig i de platser där de bor av det enkla skälet att de platserna oftast betyder något för dem. Att hävda att Göteborg är provinsiellt är på något vis i mina ögon lite gratismodigt. Det är som att slå in öppna dörrar och indikerar samtidigt att den som hävdar det ju minsann har varit ute i stora världen och sett platser som inte är provinsiella, utan tvärtom, ja vad då? Urbana?
Jag undrar om det inte egentligen är så att själva fälttåget emot provinsialismen bottnar i att man själv till varje pris vill distansera sig från den. Men i samma ögonblick som detta avståndstagande äger rum bekräftas att man fortfarande inte kunnat frigöra sig från den för egen del. Det är lite som kvicksand. Ju mer man sparkar för att ta sig ur provinsialismens kvicksand, desto djupare sjunker man ned i den.
Det är ungefär som att hålla på att jämföra sig med Stockholm, en annan provinsiell håla i Nordeuropa, i utkanten av europeisk kultur. Istället för att hålla på att syssla med sig själv, (provinsialism) eller tävla med huvudstaden om tolkningsföreträde eller av självhävdelse
(semi-provinsialism) skulle det vara så befriande om fler människor lade ned lite energi på att se sig om i världen och samarbeta med dem som vill skapa något nytt, de som har nya idéer och som är intresserade av framtiden. Nationsgränserna har upphört att betyda något för länge sedan. Vi är en del av EU sedan femton år. Det har aldrig varit billigare att resa och att hämta intryck från andra håll. Nätet förbinder oss med resten av världen. Diskussioner om provinsialismen är ett bra mått på hur långt man kommit själv i den processen.