tisdag 3 mars 2009

Etisk policy för Konstfack?

Konstfack införde nya regler för examensarbeten hösten 2008 och med dem hade NUGs klotterfilm från tunnelbanan inte blivit godkänd, meddelar Konstfacks rektor Ivar Björkman idag på DN-debatt. Vidare får man veta att Konstfack ska tillsätta ett etiskt råd som nu ska ta fram "tydliga etiska riktlinjer som gäller för samtliga institutioner och skolan som helhet".
Samtidigt säger man "vi håller fingrarna borta från att hämma den konstnärliga kreativiteten".
Lycka till med den avvägningen, det är onekligen en grannlaga uppgift!
Det ska bli spännande att följa Konstfacks arbete med framtagande av en etisk policy.