fredag 1 oktober 2010

Nya Pustervik - en ny scen för ett nytt sekel

Våren 2009 fattade kulturnämnden beslutet att göra en stor satsning på Pustervik, som genom åren visat sig fylla en viktig funktion i scenkonstens Göteborg. Pustervik har en trogen publik som blivit allt större. Samtidigt måste man också säga att Pusterviks verksamhet har växt ur de charmiga, men mycket slitna lokalerna på Järntorgsgatan. Fem års utredningsarbete kring ombyggnader av befintliga lokaler mynnade ut i att det är omöjligt att genomföra.
Det nya konceptet som kulturnämnden fattat beslut om är att etablera Pustervik i Lagerhuset vid Heurlins plats i två steg. Vi håller just nu på att ta det första steget, att flytta in med foyer, restaurang och ett litet scenrum med ca 60 platser inne i Lagerhuset. Öppning under hösten.
Däremot finns det inte en stor scen inne i Lagerhuset, utan den kommer att byggas i etapp 2, antingen som ett fristående scenrum i direkt anslutning till Lagerhuset, eller i anslutning i nytt hus vid Heurlins plats. Just nu arbetar Stadsbyggnadkontoret med samrådet för Norra Masthugget, där Heurlins plats ingår. Förhoppningsvis kommer detaljplanen vara klar under det kommande året, så att projektering och byggnation av den nya scenen kan börja. Vi ser mycket fram emot det och jag tror att det är svårt ens tänka sig vad en sådan satsning på gästspels-scenen kan betyda för dans och scenkonst i Göteborg på lite längre sikt.
Det enda smolket i bägaren är att vi under en övergångstid tills dess att den nya scenen är klar inte har råd att vara kvar på Järntorgsgatan med dubbla hyror. Därför säger vi upp de lokalerna när kontraktet går ut sista december 2011.
Det är inget att hymla med att det blir ett avbräck i Pusterviks verksamhet att inte ha en stor fast scen under en tid, men teaterchefen kommer i dagarna att få ett uppdrag för att arbeta med care-of-verksamhet i någon form under mellantiden, så att vi även, om än i begränsad utsträckning, kan fortsätta att ta emot även större gästspel. Jag hoppas också att ett utökat samarbete på scenkonstens område i Göteborg kan underlätta en sådan process och att vi får möjlighet att utveckla nya och spännande former för Pustervik både i Lagerhuset och på stora scener runt om i staden under övergångstiden.
Allt har ett pris. Att vara utan en stor scen under en övergångstid är möjligen ett högt, men inte ett alltför högt pris, för att få en helt annan och starkare scen för Pustervik i framtiden.