tisdag 8 juni 2010

Konsten i Göteborg

Det var länge sedan konsten fick en så framträdande plats i GP som idag. På kultursidan efterlyser Gabriel Byström en konsekvent konstpolitik, Pål Svensson diskuterar vilken konstsyn som han anser finns i Göteborg i jämförelse med i andra svenska städer, på Fria ord kritiserar KRO det man upplever vara neddragningar på konstområdet i Göteborg och på debattsidan lanserar Alliansen sitt förslag till ny konsthall vid Rosenlund. Jag tycker att det är enastående, och en bra uppladdning ionför dagens konstpolitiska debatt på Valand 17.00 arrangerad av Göteborgs konsthall i kulturnämndens debattserie "kulturdebatten". Kom dit!