lördag 2 maj 2009

Nietzsches ejdermoral

När jag kör med båten ut mellan öarna från Hamburgsund och västerut ser jag att gudingarna, ejderhanarna, fortfarande är kvar i innerskärgården. Av det kan man dra slutsatsen att äggen ännu inte kläckts. När ejderungarna kommer säger man att hanarna drar sig ut på öppet hav.
Syftet lär vara att gudingarna inte vill konkurrera med ådorna om maten, som i de allra flesta fall handlar om blåmuslor på sådant djup att de kommer åt dem. Denna gamla strandsittarvisdom bygger på en sorts fåglarnas moral, där de vuxna avstår till förmån för ungarna.
När äggen kläcks inställer sig det mest kritiska ögonblicket i en ejders liv, vägen från redet till havet. Så snart ejderungarna når vattnet och omedelbart kan simma och dyka har de mycket lättare att skydda sig mot de rovgiriga silltrutarna, som utöver att passa sina egna reden, också håller skarp utsikt efter ejderungarna.
Jag har sett det några gånger, en ejdermamma i spetsen för en lite flock nykläckta ungar, som angrips av en silltrut, och i ett ögonblick är ett av syskonen borta. När de når vattnet har truten oftast inte längre någon chans.
Jag tänker på detta när jag läser Hans Joas "Die Entstehung der Werte" (Värderingarnas uppkomst). Joas diskuterar Nietzsches moralkritik och menar att man inte så lätt kan avgöra om Nietzsche menar att den dionysiska moralen egentligen är en kritik av den "kristna, livsförnekande slavmoralen" som han väljer att kalla den till förmån för en mer ursprunglig, hednisk och mindre hänsynstagande driftstyrd moral. Kanske är det istället så att Nietzsche i själva verket menar att den dionysiska moralen är en syntes av kristen moral och det han kallar "Livets drivkrafter", såsom överlevnadsinsinkt, sexdrift, hunger, törst och andra fysiska behov som präglar människan så länge behoven inte är mättade. Nietzsches metafor för denna kamp är örnens kamp med ormen över de stora bergsdjupen i "Also sprach Zarathustra".
Den bohuslänska varianten av detta naturdrama är kanske silltrutens som slår ejderungen på väg till vattnet. Vinden går över mot väster, det mörknar vid horisonten.