torsdag 18 juli 2013

Invigning av biblioteket, i Berlin alltså.

Der är inte bara Stadsbiblioteket i Göteborg som byggs om.
Två av de viktigaste biblioteken i Tyskland - die Staatsbibliotheken in Berlin und München - har byggts om och rekonstruerats ända sedan de lades i ruiner i Andra världskrigets slutskede.
Den 29 mars i år öppnade Staatsbibliothek zu Berlin sina läsesalar mot Unter den Linden. 1928 skrev författaren Walter Benjamin att i Berlin är Tiergarten den ena brännpunkten i ellipsen och biblioteket Unter den Linden den andra.
Redan på trettiotalet satt Willy Brandt där, i det Preussiska statsbiblioteket med näsan i böckerna. 1945 krossades glasen i den stora kupolen över läsesalen för alltid. I sitt biblioteksmagasin, som Stiftung Preussischer Kulturbesitz skickar ut till samarbetspartner och intresserade ett par gånger om året kan man på sedvanligt grundligt vis läsa in sig på bibliotekens samtid och dess historia. Man försöker inte heller mörka nazitiden, utan visar upp kupolen med dess hakkorsfanor och bilder på Alfred Rosenberg när han invigde utställningen "Ewiges Deutschland" 1934.
I de båda ombyggda läsesalarna finns för närvarande 155 000 böcker och biblioteket är förstås utrustat med all sedvanlig teknik av senaste snitt.
Snart är det bara ett halvår kvar tills Göteborgs nya stadsbibliotek öppnar den 23 april 2014, på världsboksdagen. Upphandlingarna av utrustning pågår för fullt, taklagsfesten för byggarna har varit och det blir allt tydligare hur det nya biblioteket kommer att bli. Det finns inga exempel på ombyggda bibliotek som får färre besökare än innan en ombyggnad. Alla ökar sina besökartal kraftigt, eftersom det uppenbarligen finns ett stort sug efter de tjänster biblioteken har att erbjuda. Så blev det  i Berlin och så kommer det att bli i Göteborg också.