tisdag 26 mars 2013

"Vi är romer" på Göteborgs stadsmuseum

Sedan i lördags pågår utställningen "Vi är romer" på Göteborgs stadsmuseum. Den är producerad av och med romska aktivister, frilansare och museet.
Det finns en ganska omfattande mytbildning kring romsk kultur och ett av syftena med utställningen är att problematisera sådana myter och låta besökarna möta enskilda människor som får berätta.
Ibland kan man vara med om saker som gör att åtminstone delar av ens världsbild rubbas lite.
När jag går igenom utställningen och ser de enskilda människornas ansikten och läser om deras historia blir jag djupt påverkad. Dels förstås över de enskilda personernas öden, men kanske i lika hög grad av frågan som tränger sig på; hur är det möjligt att det fortfarande finns sådan osannolik diskriminering i samhället?
Det är många år sedan jag slutade tro att Sverige var ett mer människovänligt land än andra i Europa. men att diskrimineringen och de himmelsskriande orättvisorna haft och har sådana proportioner visste jag inte.
Å ena sidan känner jag bara sorg, över att det uppenbarligen är så här. Att det finns en folkgrupp mitt ibland oss som är outcast, som nästan saknar medborgerliga rättigheter, som aldrig fått vara en vanlig del av samhället.
Å andra sidan är det hoppfullt att frågan nu åtminstone kunnat problematiseras och att de berörda själva tagit en stor del i arbetet och att det inte är en produktion av andra om romerna.
En utställning kanske inte ändrar på orättvisorna och förändrar verkligheten på något avgörande sätt, men den kanske kan vara början på ett nytt samtal och nya sätt att försöka minska diskrimineringen och förbättra villkoren och rättigheterna för en alltför utsatt grupp.
Utställningen pågår t o m 12 januari 2014, så det finns gott om tid att se den.