tisdag 5 mars 2013

Tankeverket på Stora Teatern - Michael Heinrich om Marx Kapitalet

Igår kväll startade ett nytt samarbete mellan Tankeverket på Södra Tetaern i Stockholm och Stora Teatern i Göteborg. Första gäst var Michael Heinrich, professor vid Technische Fachhochschule i Berlin. Hans senaste bok En introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet har precis kommit ut på TankeKraft förlag i en översättning av Anders Ramsay.
Sven-Eric Liedman, en av landets främsta kännare av Hegel, Marx och Engels, introducerade och talade spirituellt med Heinrich och samtalet, såväl som Heinrichs föreläsning på en knapp timme, handlade om Marx förnyade aktualitet i den djupgående ekonomiska världskrisens spår.
Heinrich betonade att Marx var forskare i ekonomi och sysslade inte med att skapa världsåskådningar eller politisk teori.
Hans nya bok är en sorts kommentar till arbetet med "MEGA" (Marx-Engels Gesamtausgabe, en nyutgivning av samlade verk), som visar tydligt hur Marx själv bara auktoriserade första delen i Kapitalet och att det egentligen är Friedrich Engels redaktionella arbete som ligger bakom del 2 och del 3.
Heinrich anser att de manuskript som Marx lämnat efter sig i själva verket visar hur han omprövar vissa av sina teorier t.ex. den sk Kristeorin som bygger på profitens sjunkande värde. I senare manuskript menar Marx tydligen, möjligen i en hegeliansk vändning, att det även inom tider av sjunkande vinster finns helt olika förutsättningar att klara en ekonomisk kris. Det beror i lika hög grad på företagets soliditet och förmåga att låna sig ur kriser och överbrygga dem genom investeringar, en teori som sedan Keynes utvecklade till fulländning några decennier senare.
Det som slår mig under föreläsningen är kanske inte detaljerna i denna Marxiana, utan snarare hur märkligt det ändå är attt.ex. Adam Smiths liberalism och Marx teorier ännu är så oerhört dominerande inom samtida ekonomisk teori.
Om man tittar på hur snabbt den tekniska utvecklingen gått de senaste decennierna (vem hade trott att man skulle kunna surfa på Internet i en telefon så sent som 1990?) så har den ekonomiska teoribildningen inte lämnat mitten av 1800-talet. Milton Friedmans liberalism är ingenting annat än Adam Smith 2.0 och när missbruket av Marx för världsåskådningsfrågor och politiska diktaturer hamnat på historiens sophög, är det fortfarande ingen som lyckats formulera en bättre analys av kapitalismens väsen. Även nutida förtjänstmöjligheter som derivater och blankning är något som Marx förutspår genom sina konkretiseringar av optioner på optioner.
Så det blev en livlig diskussion även när publiken fick ställa frågor i en fullsatt kristallsalong på Stora Teatern och när vi gick ut funderade jag på när det hände senast att man i en en fullsatt lokal diskuterade Marx en måndag kväll på Avenyn.
Något har möjligen hänt, oklart vad.