onsdag 1 februari 2012

Konsten intar Drottningtorget i Göteborg

I gårdagens GP kommenterade Annika von Hauswolff det nya konstverket av Jaume Plensa på Drottningtorget. Konstverket, tre män som sitter och håller för ögon, öron och mun, är en del av den konstnärliga gestaltning av Clarion Post Hotel som curerats av Sune Nordgren, ända in i varje rum.
Det är ett ganska nytt grepp i Göteborg, även om Avalon Hotel arbetat på liknande sätt. Man kan ha olika uppfattning om Plensas verk - von Hauswolff anser att det är kitsch och misstänker bristande konstpolitik i staden.
Till skillnad från de flesta andra städer i Sverige har Göteborg en uttalad konstpolitik. Om den lett till några revolutionerande resultat för Göteborg som konststad är väl ännu ovisst. Men det är ändå en viktig hållning i en tid när man på nationell och regional nivå allt oftare börjar distansera sig från en renodlad konstpolitik, av olika skäl. Rent konkret fördelar kulturnämnden drygt 50 miljoner kronor om året till det fria kulturlivet i staden, bedömningarna för detta görs helt på konstpolitikens grunder.Konstpolitiken finns även kvar som självständigt politikområde i den kulturstrategi som är under framtagning.
Jaume Plensas verk är dock inget resultat av stadens konstpolitik, utan av Sune Nordgrens arbete med Clarion Post Hotel. Den totala kostnaden för hotellet lär vara 1,4 miljarder kronor. Därav har man satt av 20 miljoner till konstnärlig gestaltning. Det är 1,5 procent av totalkostnaden, dvs en halv procent mer än den procent som staden nu fattat beslut om att avsätta för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader. Den traditionellt symboliska betydelsen av de tre männens försök att stänga av världen utanför är att man på det viset kan undvika att dras in i konflikter med omvärlden.
Det kan dock betyda flera andra saker, som att inte vilja lyssna eller förstå det som händer. Det kan kanske kännas provocerande - inte minst i en stad som fått ordentliga törnar på senare tid. Kitsch eller inte, det är onekligen ett steg i rätt riktning att provocerande konstverk tar plats på de stora mötesplatserna i stan.