torsdag 18 december 2008

Att blogga eller inte blogga?

För en tid sedan debatterade Bo Rothstein bloggvärlden på GP:s kultursida och konstaterade att det förekommer både det ena och det andra i de digitala spalterna. Det är ungefär som Internet i allmänhet med andra ord. Själv anser jag att det är alldeles utmärkt att den som vill kan föra fram sina tankar och formulera dem på det sätt han eller hon önskar. Det är bara att klicka vidare om man inte gillar det man läser.

Efter snart ett halvår på posten som chef för Kulturförvaltningen i Göteborg vill jag gärna hitta ett eget forum för att kunna delta i kulturdebatten. Efter sexton år som kulturskribent har det blivit ett behov av att skriva om det jag tänker och gärna då i debatt eller kommentarform.
Det är roligt att vara med i den offentliga debatten, i pappersform eller på nätet och jag vill gärna uppmuntra den som känner sig manad, road eller provocerad att skriva egna inlägg här.

Kulturnämnden vill verka för ett levande debattklimat i staden och vi försöker bidra till det så gott vi kan. Men debatten ska inte bara äga rum på nätet. Därför har Kulturnämnden också tagit initiativ till ett debattforum med namnet ”Kulturdebatten”, vilket kommer att ta plats på våra olika institutioner de kommande åren.
Välkomna också dit!

Den här bloggen är länkad från Kulturförvaltningens hemsida och jag kommer huvudsakligen att blogga om kulturfrågor av olika slag, inte minst kommentarer till saker som händer i Göteborgs kulturliv.