fredag 13 juni 2014

Göteborgs återlämnande av Paracas-textilierna Del 4

Inatt svensk tid landade den första sändningen med fyra textilier från Paracas i Lima. Anna Javér, konservator från Världskulturmuseet, är med som kurir och vad jag förstår har transporten gått bra och mottagandet i Lima ser ut att vara på ministernivå.
På måndag förväntas kulturnämnden godkänna det framarbetade avtalsförslaget och om planen håller kommer Anneli Hulthén och Perus president att på onsdag underteckna överenskommelsen i regeringspalatset i Lima. Händelsen uppmärksammades av New York Times förra veckan och det ska bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen i denna mycket speciella principfråga kring det nationella kontra det globala kulturarvet.
Grekland har sedan självständigheten 1830 begärt att British Museum ska återföra den sk Parthenon-frisen till Athén, där man nu byggt ett nytt museum på Akropolisklippan. British Museum har hittills vägrat, trots att man erbjudits identiska repliker. Den ansedda tidnigen The Guardian genomförde en läsarundersökning om vad britterna tyckte i frågan. Jag vet inte hur representativ den var, men 88% av britterna ansåg att man bör återföra friserna. Det är inte bara i Göteborg den här typen av diskussioner förs.