söndag 11 maj 2014

Göteborgs återlämnande av textilierna från Paracas. Del 3

Förra vecka besökte jag Lima för att förhandla med Kulturdepartementet om återförandet av de 89 textilier från Paracas som finns i Göteborgs stads ägo och som deponeras på Världskulturmuseet.
Det var ett mycket bra besök som präglades av öppenhjärtlighet och stort ömsesidigt engagemang. Min förhoppning var att det möjligen skulle gå att överföra äganderätten till Peru, som en bekräftelse av detta överföra fyra textilier i juni och förhoppningsvis komma överens om en långtidsdeposition på 25 år för de återstående.
I Lima hade man förståelse, rent av sympati för förslaget, men meddelade att det inte är möjligt, eftersom peruansk lag föreskriver att depositioner bara kan utsträcka sig över två år. Skälet till denna lagstiftning är att man haft en hundra år lång kontrovers om en deposition av de 55 000 föremål som deponerats på Yale University.
Föremålen kom från Machu Picchu och hade överförts till Yale av Machu Picchus formelle upptäckare Hiram Bingham. Utgrävningarna i Machu Picchu gjordes tillsammans med den peruanska staten, så det handlar inte om material som på något sätt förts ut illegalt ur Peru. Nyligen slöt man en överenskommelse om återförande av alla föremål från Yale. Det har satt standarden för hur Peru nu agerar i liknande frågor och, som sagt, finns det gällande peruansk lag som förbjuder långtidsdepositioner.
På Museo de la Nacion och Kulturdepartementet är man mycket väl medveten om de göteborgska textiliernas skörhet, så vi är överens om att göra en omfattande uppföljning av hur de fyra första textilierna klarat transporten. Dels vid ankomsten till Lima i mitten av juni, dels efter ett år, för att undersöka om det uppstått någon påverkan på lite längre sikt. Detta blir ett gemensamt forskningsprojekt som kommer att leda till fördjupad kunskap om textilierna och deras beskaffenhet. Vi är överens om att återföra de resterande 85 textilierna i tre omgångar; 2016, 2019 och 2021, under förutsättning att de klarar transporten. Den slutliga överenskommelsen är ännu inte klar, men jag räknar med att den blir klar i detalj de kommande två veckorna.
Det var inte överraskande, men likväl en bekräftelse, att Museo de la Nacion i Lima visade sig ha ett mycket fint magasin för sina Paracas-textilier. Det magasin som finns på Världskulturmuseet i Göteborg är knappt tio år gammalt och modernare. Men sättet att förvara textilierna är detsamma. Liggande i boxar i större skåp i klimatiserade utrymmen. Man får inte heller glömma bort att det var där, på Museo de la Nacion, som metoderna för att konservera dessa textilier utvecklades i Lima på 1970-talet, när medvetenheten om konserveringensbetydelse kanske ännu inte var på topp i Göteborg.
De omfattande restaurationsarbetena i Göteborg gjordes under 1990-talet, efter betydande insatser från Göteborgs stadsmuseum och privata initiativ.
Om allt går som det ska lämnar nu de fyra första textilierna Göteborg i mitten av juni och överenskommelsen om återförande undertecknas av Perus president och Anneli Hulthén strax innan midsommar.