fredag 28 september 2012

Bokmässan, Litteraturens hus och konsten att läsa och skriva.

Som av en händelse fattade Göteborgs Kulturnämnd igår beslut om att etablera ett litterärt rum i det hus i Göteborg som i dagsläget skulle kunna kallas Göteborgs Litteraturhus - Lagerhuset vid Esperantoplatsen.
Det var onekligen en viss symmetri i att det blev igår - när årets Bokmässa öppnade.
Bokmässan i Göteborg är för närvarande den största litterära händelsen i Sverige, hur skämmigt Åsa Beckman än tycker att det är (Hon skrev det i DN för en tid sedan).
Det ska bli intressant att se hur man går vidare med planerna på ett Litteraturhus i Stockholm, ett ämne som Beckman också berörde i sin artikel. Kanske kan det bli klart till nästa års Bokmässa? Det vore roligt på alla sätt.
Som Litteraturutredningen visat och som alla som befunnit sig på gångavstånd från någon av landets skolor vet, minskar litteraturläsningen bland barn och unga. Ingen vet vart det kan leda, men många befarar att nya klasskillnader mellan läskunniga och analfabeter kommer att befästas inom en snar framtid. Man kan nog säga att det växande intresset för Litteraturhus runt om i Europa har med denna frågeställning att göra - hur stärker man läsandet och litteraturens roll i det digitala TV-samhället?
Förr i tiden fanns ju även dagstidningarna att tillgå. Svenskarna var ett tidningsläsande folk under nittonhundratalet, men i takt med att pressen gör sitt yttersta för att marginalisera sig själv har dess betydelse minskat. Jag känner ingen under 30 som prenumerar på en morgontidning. Själv har jag nyss sagt upp min egen.
Så litteraturen, oavsett genre, är kanske det enda verksamma och verkligt förankrade formen för det breda läsandet. Lars Gustafsson skrev en gång en sak i en tidningsartikel som användes i ett sk. Centralt Prov i Svenska, som det hette på den tiden jag gick i grundskolan. Det raderna bet sig onekligen fast och gick ut på att det inte spelar så stor roll vad man (ungdomarna, t.ex) läser. Huvudsaken är att de läser och ordningen kommer med åren.
De raderna brukar jag tänka på när jag ser att deckar-genren slår nya försäljningsrekord och att tyska redaktörer ger ut deckare under svensk pseudonym. Ordningen kommer alldeles säkert med åren och en positiv sak som den ibland i litterära sammanhang förkättrade digitaliseringen fört med sig är att produktionskostnaderna för böcker sjunkit drastiskt. Det gör att smalare verk kan ges ut bredvid mainstream-deckarna och mångfalden ändå kan säkras ytterligare några decennier framöver.
Allt detta och mer därtill kommer säkert att diskuteras, produceras, analyseras, syntetiseras i Göteborgs nya Litteraturhus. Och en onekligen stor vinst i sammanhanget är att huset redan idag är ett litterärt hus, med ett antal vassa bokförlag, några av landets mest betydelsefulla tidskrifter som Glänta och Ord & Bild och inte minst "Årets kulturtidskrift" Paletten, nyss utsedd på Bokmässan,  Dans & Teaterfestivalen, Rum för ung Kultur och andra angränsande verksamheter.
Nu tillkommer en litterär scen och möjligheten att mötas kring litteraturen på en ny plats, vilket inte minst är betydelsefullt eftersom Stadsbiblioteket i Göteborg nu är stängt för ombyggnad och öppnar först i mars 2014. Det finns fyra fräsiga filialer och ett tjugotal stadsdelsbibliotek, så boken är i högsta grad möjlig att låna. Dessutom är det glädjande att Göteborg faktiskt satsar så mycket på litteraturen att man bygger om Stadsbiblioteket.
Sveriges vackraste Stadsbibliotek, Asplunds tempel vid Odenplan skulle byggas om, men projektet avbröts. Ännu har man inte lyckats hitta vare sig plats, finansiering, eller inriktning för en ny opera och nationalscen, den nödvändiga ombyggnaden av Slussen har fastnat i - ja vad då egentligen?
Låt oss hoppas att inte ambitionerna med Stockholms nya Litteraturhus går samma väg.
Tills dess kan vi i alla fall konstatera att vi  i Göteborg är up and running - Nordens största Bokmässa pågår för fullt och även ett litet, men med alla förutsättningar att bli ett naggande gott, litteraturhus i Lagerhuset.