onsdag 8 september 2010

Dialog istället för pistoler

På onsdagkvällen läser jag på GPs webb att två av initiativtagarna till Sweet Art-utställningen "Röst" på Göteborgs stadsmuseum, Arefeh Behkbakht och Joakim Stampe, är uppgivna inför omständigheten att jag låtit sätta upp en skylt i anslutning till utställningen där det står att det inte finns laglig gatukonst. Jag vet inte om duon har hunnit inspektera skylten, men det som står där är faktiskt bara en uppmaning att söka tillstånd hos markägaren för den som vill pynta det offentliga rummet med lite innovativ Sweet Art.
I sammanhanget vill jag också påpeka att syftet inte alls är att föra "skyttegravskrig", som Stampe kallar det, utan enbart att markera att Göteborgs stadsmuseum, som en del av Göteborgs stad, måste ta sitt ansvar och inte vilseleda ungdomar att tro att det är fritt fram att jobba med Sweet Art överallt, bara för att färgen går att tvätta bort.
Syftet med utställningen är just att skapa dialog med de ungdomar ssom är intresserade av den här typen av frågor. Ungdomsfullmäktige har länge drivit frågan om att få komma in på stadens institutioner och detta är ett första steg. I Göteborgs klotterpolicy är det också klart uttalat att det är viktigt att föra en dialog med ungdomar om sådana saker. Det är just det ansvaret vi försöker ta genom att upplåta Urbanum på Stadsmuseet. Så det måste röra sig om ett missförstånd att kulturförvaltningen skulle motarbeta Sweet Art eller kväsa ungdomars skaparkraft och konstintresse. Det är faktiskt tvärtom. Men vi måste ta vårt ansvar för att ge ungdomarna rätt information.