måndag 11 januari 2010

False friends

Ikväll visades ett avsnitt av "Report Mainz, som är ett återkommande program med undersökande journalistik i ARD, tysk TV 1. Ett av inslagen handlade om Herta Müller och hur hon blev förföljd och skuggad av Securitate. I somras skrev hon en essä i DN om sina upplevelser när hon efter tio års väntan fick tillgång till hemliga polisens personakt om henne. (Herta Müller om Rumänien tjugo år efter Ceausecus död).En av informanterna som skrivit om henne och en annan författarkollega, Horst Samson, hade täcknamnet Voico. Horst Samson har gått till botten med frågan och kommit fram till att Voico är synonym med den förre kollegan Franz Schleich. "Report Mainz" lät bl.a. göra handskriftsjämförelser och resultatet blev att det med allra högsta sannolikhet rör sig om Schleich. Han bor numera i Tyskland, vägrar dock besvara frågor, smäller igen dörren i journalisternas ansikte och mejlar att han är utsatt för en komplott. Herta Müller är förkrossad och vill veta sanningen. Hon trodde att det inte kunde ha varit någon hon kände, men det är en del som faktiskt talar för det.