torsdag 27 augusti 2009

Göteborg, aber wo liegt es?

Göteborg tuffar på mot sitt fyrahundraårsjubileum 2021. Möjligen har staden inte varit i en sådan stark förändringsprocess sedan industrialismens genombrott under 1800-talet. Det var länge sedan industri- och arbetarstaden var en industri- och arbetarstad. Idag är ungefär 10% av befolkningen sysselsatt i tillverkningsindustrin. 80%, däremot, arbetar inom handel, service, turism och kunskapsbaserade verksamheter som utbildning och forskning. Evenemangsstaden Göteborg slog alla befintliga rekord i somras, med stora musik-, motor- och idrottshändelser. Hemmaturismen blommade med ökade publiksiffror på Stadsbiblioteket och museerna. Kulturkalaset och Way Out West knöt ihop sommaren och inom kort öppnar Göteborgs Internationella Konstbiennal.
Mitt i denna gigantiska strukturomvandling pågår som bäst arbetet med att bygga det framtida Göteborg. På Stadsbyggnadskontoret arbetar man för högtryck med att planera och omgestalta stora delar av centrala staden, där Centrala älvstaden kan ge bostäder åt kanske 30 000 människor. Men även andra delar av Älvstränderna och centrum förändras i rask takt.
Förra helgen genomfördes en "Cityscape"-konferens på Göteborgs stadsmuseum inom ramen för SEAS-projeketet som gästade Göteborg. Bitvis blev det en stimulerande debatt där deltagarna fick en nyttig påminnelse om att många städer både inom och utanför EU befinner sig i liknande processer. Bortsett från någon snorkig random-kommentar i lokalpressen har denna debatt ännu inte så ofta tagit någon offentlig form utanför universitetet och Chalmers väggar. Därför är de synnerligen intressant när Ord & Bild ägnar ett temanummer åt Göteborg. Det är dags nu, att bredda de frågor om stadsutveckling, social och ekologisk hållbarhet och framtiden som många göteborgare och andra arbetar med hela dagarna till ett större offentligt samtal. Ett av skälen är kanske att det blir tydligt att Göteborg inte enbart är en stad på Västkusten, utan också är ett exempel på en process som äger rum mitt i förvandlingens tid, inte bara här, utan runt om i världen. För att förstå det bättre behövs jämförelser, intryck från andra håll, bilder och teorier, visioner och inte minst en fri debatt där ett kritiskt samtal måste äga rum.
Göteborgs stadsmuseum kommer att arbeta med att Urbanum kan bli en arena för det kontinuerliga samtalet om stadens utveckling ur det historiska, arkeologiska och estetiska perspektivet, vid sidan av Älvrummet som är stadens och Stadsbyggnadskontorets arena för stadsutvecklingen. Stadens framtid berör oss alla på olika sätt. Det är viktigt att det finns många arenor där tankar och människor kan mötas.