fredag 28 mars 2014

Mängdlära och yoga i filosofiska rummet

Under gårdagens yogapass lyssnade jag på en gammal utgåva av Filosofiska rummet i SR-biblioteket.
Ämnet var Matematik och tvärtemot vad man kan tro blev det en mycket uppsluppen tillställning. Tyvärr minns jag inte längre vilka de vittra respondenterna var som samtalade om ämnet, för just ett ord utlöste de mest oväntade associationskedjor - mängdlära.
Född 1960 var jag en av "the happy few" som redan i femman (1971)  fick möta mängdläran i alla dess facetter. Möjligen hade traditionell matematisk träning av de fyra räknesätten inklusive procenträkning under det som då hette låg- och mellanstadiet, resulterat i att jag i gymnasiet istället valt en naturvetenskaplig bana istället för den samhällsvetenskapliga. Nu kom mängdläran emellan, som en pedagogisk landvinning, vars huvudsakliga resultat blev havererad taluppfattning för några generationer elever. Ibland svindlar det när man betänker hur små saker i barndomen kan påverka hela livet.